Tarieven

De tarieven tandheelkunde worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

De tarievenlijst kunt u hier inzien. Bij sommige verichtingen (codes) worden ook tandtechniekkosten berekend. 
Met deze code kunt u op uw zorgpolis controleren of uw verzekeraar een behandeling (deels) vergoedt. 

De tandarts zal u desgewenst een begroting geven van de te verwachten kosten. Wanneer u dit doet voordat u een behandeling afspreekt, voorkomt u financiële verassingen achteraf.

Niet nagekomen afspraken of te laat afgezegde afspraken (minder dan 24 uur tevoren) moeten helaas in rekening worden gebracht. Richtptijs is € 25,00 per kwartier.